top of page

שינויים במחירי הדיור והשפעתם על הרוכשים

מחירי הדיור הם תחום מעניין מבחינה כלכלית (להשקיע? לשבת על הגדר?) במיקרו ובמאקרו.

זמני התגובה להשפעה על מחירי הדיור הם זמנים ארוכים יחסית, גם כאשר רוצים לחוקק חוק (מיסוי דירה שלישית) ועושים את זה ב"שלוף", החוק נמצא תחת ביקורת של הרשות השופטת עד כדי אפשרות לביטול החוק, אם יעשו את זה בצורה סדורה, זה הרי ייקח שנים עם לחצים פוליטיים כאילו ואחרים.

האם ירידה של 10% במחיר הדירה תשפיע על השיקול לרכוש אותה?

סביר להניח שהרשויות לא יאפשרו לירידה דראסטית להתרחש, הרי היא עלולה לגרום לכאוס במערכת הבנקאית (וחברות הביטוח שגם הן מתחילות לרכוש משכנתאות בצורה כזו או אחרת).

אני מניח שמי שמצפה שמחירי הדיור ירדו בצורה מהותית, סביר להניח שיתבדה.


bottom of page