May 24, 2017

מחירי הדיור הם תחום מעניין מבחינה כלכלית (להשקיע? לשבת על הגדר?) במיקרו ובמאקרו.

זמני התגובה להשפעה על מחירי הדיור הם זמנים ארוכים יחסית, גם כאשר רוצים לחוקק חוק (מיסוי דירה שלישית) ועושים את זה ב"שלוף", החוק נמצא תחת ביקורת של הרשות ה...

March 15, 2017

אומנם קשה להאמין אבל האם אנו רואים בקיעים ראשונים בהליך החקיקה למיסוי דירה שלישית?

בתגובה לבקשת ראשת הרכב הדין בעתירות בבית המשפט העליון, דחה מנהל רשות המיסים את יישום חובת ההודעה ב- 90 ימים.

נושא דחיית תשלום המס מסבכת עוד יותר את קבלת...

החשיבות של הודאות בקבלת החלטות עסקיות (בנדל"ן בפרט ובכלכלה בפרט) היא מהותית.

כיצד ניתן לקבל החלטה בפרוייקט של תמ"א 38/2 כאשר התחום המיסויי לא סגור וברור או כשרשות המיסים מנסה "לשפר עמדות" בנושא מס רכישה.

ההוראה שעלולה להפיל את פרויקטי ה...

מחירי הדיור יתרסקו?

מחירי הדיור יעלו?

על מנת להבין את הבילבול בנתוני שוק הדיור והמחירים (עולים/יורדים/השפעת מחיר למשתכן על המחיר החציוני של הדיור בישראל בתקופה מוגדרת), צריך להיות ד"ר לכלכלה או סטטיסטיקה.

לא פחות חשובה בתחום הכלכלה היא ה...

כל הנתונים, בהשוואה לדצמבר 2015 ■ מגמת ההתקררות בענף הנדל"ו נמשכת: בדצמבר 2016 נמכרו 9,800 דירות בלבד - הרמה הנמוכה ביותר מדצמבר 2011

כדאי לקרוא את הכתבה ולראות את הנגזרות לה.
 

להמשך קריאת המאמר בגלובס

November 16, 2016

כשעורכים הסכם שכירות, אחת הסוגיות (מעבר לדמי השכירות, תקופתה, אופציה, בטחונות, מצב הנכס, החזרתו וכד') שעולות בין הצדדים היא סוגיית הביטוח.

השאלות למה צריך ביטוח לנכס, מי יבטח או יישא בעלות הביטוח הן שאלות רגילות וסבירות שצריכות לקבל בי...

Please reload

מקרקעין

רבים חושבים לעתים כי קרקע חקלאית הינה קרקע עם פוטנציאל נדל"ני ארוך טווח, לא כך הנושא כאשר מדובר בקרקע בעלת אופק חקלאי בלבד.

כאשר מדובר בקרקע חקלאית הקשורה לעיבוד חקלאי, הרי במימוש או רכישת קרקע חקלאית, קיימים נושאים רלוונטיים רבים להם יש להתייחס: זכויות עיבוד בקרקע, שימוש בעבר ואפשרות שימוש עתידית, סוגיות מיסוי – מע"מ, פחת (לשטחים נטועים) במס שבח, זכויות מים (שפירים או מושבים), דרכי גישה, קירבה לשטחים מיושבים (מטרדים, ריסוס ושימוש בחומרי הדברה), אלו בין השאר הנושאים להם יש להתייחס כאשר עוסקים בקרקע חקלאית.

©נתי אוסטר עו''ד

Designed by BEST SITE

טלפון : 0544690750       דוא"ל : nati@oster-law.com
פקס  :  123456789         כתובת :  גן השומרון
פרטי קשר: