top of page

עסקים וחברות

בעל עסק עוסק בקבלת החלטות לאורך כל חיי העסק והתפתחותו, קבלת ההחלטות מושפעת מגורמים שונים המצויים בסביבתו העסקית של העסק. לעתים, גורמים אלו הם גורמים עסקיים שכנים, דומים או זהים ולפעמים גורמים אלו הם גורמים המקבלים את זכויותיהם מכוח החוק.
לכן, כאשר בעל עסק נידרש לקבל החלטות, נכון ורצוי שיהיה בעל מקצוע חיצוני שיכול לסייע בקבלת ההחלטות וישקף למנהל העסק את נקודות המבט האחרות, המשפטיות, החוקיות הקשורות להחלטות אותן הוא נידרש לקבל.

גם במקום זה, יש חשיבות להכרות ארוכה של בעל המקצוע את העסק, השיקולים בקבלת ההחלטות הקודמות האחרות בעסק וכך ניתן לייעץ למנהל העסק באופן מיטבי ונכון.

1
2
bottom of page