מכוח החוק והחלטות ממ"י ורמ"י, לא ניתן להעביר את הזכויות בנחלה ליותר מצאצא אחד היורש את הנחלה או מוכרז כבן ממשיך (למעט במקרים של פיצול נחלה), עם עובדה זו מתמודדים הורים רבים במגזר הכפרי כאשר הם מבקשים להעביר את עיקר רכושם המוחשי, הנחלה בה גרים ההורים ועליה עמלו לאורך השנים כאשר פירנסה את המשפחה.

הורים רבים מתלבטים בשאלה, כיצד לחלק את הנחלה, מי יוכרז כבן ממשיך, האם לפצל את מגרש מהנחלה ומה משמעותו של פיצול זה, כיצד לא לפגוע במרקם המשפחתי וביחסים שבין האחים כאשר רק אחד מבני המשפחה ימשיך להחזיק בנחלה המשפחתית.

להתלבטות זו פתרונות מצומצמים ונידרשת יצירתיות על מנת לממש את ההורשה במגזר החקלאי באופן בו צאצאי בעלי הנחלה, ימשיכו להחזיק בנחלה, להירשם כבעלי הזכויות בה ולשמר את התא המשפחתי המורחב.

העברה בין דורית במגזר החקלאי

מקרקעין

העברה בין דורית / משקים ונחלות

February 1, 2017

העלאת נושא הסכמי ממון היא נושא רגיש עד מאוד כאשר בני זוג מתחילים את המערכת הזוגית שלהם.

עם התפתחות הפסיקה בדיני משפחה, נושא הסכמי הממון מקבל משנה תוקף ומשמעות רבה.

חשיבות הסכמי הממון מחייבת לנקוט בגישה רגישה מצד אחד (לא להכביד את היחסים...

Please reload

©נתי אוסטר עו''ד

Designed by BEST SITE

טלפון : 0544690750       דוא"ל : nati@oster-law.com
פקס  :  123456789         כתובת :  גן השומרון
פרטי קשר: