top of page

פיצול נחלה: מה יש בליווי מקצועי בעסקאות המורכבות

תחום פיצול נחלה כולל מורכבות רבה שדורשת מיונות שעוזרת בהשלמת עיסקאות נדל"ן במגזר החקלאי.

עסקאות נדל"ן כוללות הרבה חלקים שהופכות אותן למורכבות.

מלבד החלק הרגשי שמאפיין אותן, עולות סוגיות נוספות כמו: הבן הממשיך, החלוקה בתוך המשפחה, היטל השבחה, התשלומים לרשות מקרקעי ישראל לרשות המיסים ועוד.

コメント


bottom of page