top of page

מחירי קורה למחירי הדיור?

מחירי הדיור יתרסקו?

מחירי הדיור יעלו?

על מנת להבין את הבילבול בנתוני שוק הדיור והמחירים (עולים/יורדים/השפעת מחיר למשתכן על המחיר החציוני של הדיור בישראל בתקופה מוגדרת), צריך להיות ד"ר לכלכלה או סטטיסטיקה.

לא פחות חשובה בתחום הכלכלה היא התחושה שמשדר השטח כלפי הביקוש.

במקביל לדיווח על ירידת מחירי הדירות בסוף 2016, לא מעט מתווכים כבר החליפו דיסקט - במקום לפתות קונים, הם החלו להפחיד מוכרים...


bottom of page