top of page

"קרן המטבע הבינלאומית ממליצה על העלאת מיסים לעשירים בישראל"

כותרת חדשה בעיתונות: "קרן המטבע הבינלאומית ממליצה על העלאת מיסים לעשירים בישראל" אבל, לא מדובר על כותרת חדשה, זה המשך של שיח שנמצא מעל פני המציאות הכלכלית שלנו כבר תקופה ארוכה ובטח, בתקופת הפנדמיה שמסתובבת ומכה בכל מסגרת שבמחוזותינו. איפוא זה יכול לפגוש אותנו? בהעלאת המיסוי הישיר על כל אחד מאתנו ובטח לעשירונים העליונים, במיסוי עקיף ולא פחות, במס ירושה/עיזבון שהיה נהוג בישראל עד ל- 1980 (וגם היום, במקרים מסויימים אנחנו עלולים לחוש את השפעתו במסגרת מיסויי אחרות). ה- OECD ממליץ על הטלת מס ירושה ולהוסיף ל-24 המדינות שמטילות את המס עוד 12 מדינות (וביניהן, ישראל). בארה"ב לדוגמה, המעבר ההון הבין-דורי הוא קרוב ל-3 טריליון דולר בממוצע בכל שנה. מס הירושה בארה"ב עומד על 40%. היינו מצפים, אם כן, שסכום המס סדר גודל של טריליון ומאתיים מיליארד דולר בשנה, בפועל משולם מס הירושה של עשרות מיליארדים בודדים (שגם הוא, סכום מכובד לכל הדעות ). למה זה קורה - תיכנון מס ראוי ומותר. אז, האם גם אנחנו לפני הטלת מס ירושה? בהחלט, סביר להניח.


Comments


bottom of page