top of page

נחלות חקלאיות והסכמי יחסי ממון

העלאת נושא הסכמי ממון היא נושא רגיש עד מאוד כאשר בני זוג מתחילים את המערכת הזוגית שלהם.

עם התפתחות הפסיקה בדיני משפחה, נושא הסכמי הממון מקבל משנה תוקף ומשמעות רבה.

חשיבות הסכמי הממון מחייבת לנקוט בגישה רגישה מצד אחד (לא להכביד את היחסים הנרקמים על כל הקשיים הנלווים לכך) ומצד שני, גישה ברורה וחד משמעית לגבי קיום ההסכם.

גם בהסכם ממון, ניתן להכיל מנגנונים שיאפשרו את צמיחת בני הזוג והתא המשפחתי.

חשיבות הסכמי הממון מחייבת לנקוט בגישה רגישה מצד אחד (לא להכביד את היחסים הנרקמים על כל הקשיים הנלווים לכך) ומצד שני, גישה ברורה וחד משמעית.

כאשר מדובר בנחלות חקלאיות, הנושא חשוב שבעתיים מאחר ולעיתים הוא כורך את גורלה של יותר ממשפחה גרעינית אחת.


פוסטים קשורים

הצג הכול
bottom of page