top of page

היתר בנייה לבית השלישי

"יחידה שלישית בנחלה", החלטה רבת רושם ותקדימית מבחינת ציפוף הבניה במגזר החקלאי.

בפועל, הקשיים רבים והדרך ארוכה (שרק נזכור את פרק הזמן מיום קבלת ההחלטה על האפשרות לרכישת זכויות ופיצול נחלה ועד תחילת היישום בפועל של האפשרות).

הגדלת מספר היחידות המותרות על פי התב"ע, פתיחת מספר היחידות על פי התמ"א, דיון בהתנגדויות בתוך הישובים (אני מעריך שפרק הזמן הממוצע לתב"ע במושב היא בין 5 ל- 10 שנים) וקבלת ההחלטה העקרונית להרחבת הישובים, תקח עוד לא מעט זמן.


פוסטים קשורים

הצג הכול
bottom of page