top of page

מס ירושה/עזבון - בלון ניסוי או המס הבא?

ב- 1981 בוטל מס העיזבון (למרות שבמקרים מסויימים, יש לו השפעה על מס שבח) בישראל. מס שירוש/עזבון חלק בלא מעט מדינות בעולם ומטרתו למסות את העיזבון שניצבר על ידי המוריש בהעברתו ליורשים. למס יש תומכים ומתנגדים כאשר התומכים מדברים על מיסוי העושר וחלוקתו גם בין אלו שתרמו לו - הכלל המתנגדים טוענים כי מדובר על מיסוי כפול והצורך למימוש נכסים לצורך תשלום המס החל.

עזבונו של מיכאל שטראוס בגובה של כ- 3 מילארד ש"ח פתח את הדרך לדיון המחודש ובתקופה האחרונה, אנחנו חוזים בבלוני מיסוי/ניסוי שמופרחים לאויר התקשורות וזאת במטרה אולי להכשיר את הדרך להעשיר את קופתה המדלדלת של המדינה עקב מגפת הקורונה. כאשר מדובר על הכנסות של 2-5 מילארד ש"ח בשנה, לא בטוח שהמדינה תוכל לוותר על מקור תקציבי שכזה.


コメント


bottom of page