top of page

העולם לאחר הקורונה

הנדסה גנטית ודיאגנוזה יעמדו בחזית המחקר הביו- רפואי בשנים הקרובות.

ד"ר אסתר לוצ'אטו, מנהלת שותפה בקבוצת לוצ'אטו, צופה כי היסטוריונים ישרטטו קו הפרדה בין שני העולמות האחד של לפני הקורונה והשני של אחרי הקורונה. וישוו את עוצמת השינוי למהפכת האינטרנט.

בתוך זאת היא מדברת על העצמת הקניין הרוחני, שיגן על הפיתוחים הרפואיים ועל טכנולוגיות חדשות שיתמכו בדפוסי ההתנהלות פוסט קורונה.

bottom of page