top of page

אל הנחלה

עו"ד נתי אוסטר מסביר מהן האפשרויות שיש במקרים של חלוקת נחלה, שעשויות למנוע מחלוקות משפטיות.

מתוך היכרותו הקרובה למגזר החקלאי.

לכתבה המלאה בעניין חלוקת נחלה

bottom of page