March 15, 2017

אומנם קשה להאמין אבל האם אנו רואים בקיעים ראשונים בהליך החקיקה למיסוי דירה שלישית?

בתגובה לבקשת ראשת הרכב הדין בעתירות בבית המשפט העליון, דחה מנהל רשות המיסים את יישום חובת ההודעה ב- 90 ימים.

נושא דחיית תשלום המס מסבכת עוד יותר את קבלת ההחלטות לעניין מכירת דירות במקרה של...

Please reload

Please reload

רשימת מאמרים

מאמרים

©נתי אוסטר עו''ד

Designed by BEST SITE

טלפון : 0544690750       דוא"ל : nati@oster-law.com
פקס  :  123456789         כתובת :  גן השומרון
פרטי קשר: